Focus Global Juniors program

Focus Global Juniors program

Course Features

 • Thời lượng: 3 tháng
 • Loại chương trình:
 • Số học sinh: 0
 • Chứng chỉ:
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Số bài học: 0
 • Lượng người xem: 563
 • Điều kiện tiên quyết: Không
 • Location:
 • Độ tuổi:
 • Số lượng học sinh: 10-12 học sinh
 • Ngày khai giảng: 06/10/2017

Trọng tâm cốt lõi của khóa học này chính là phát triển cân bằng giữa các kỹ năng ngoại ngữ, các bài học CLIL, tư duy phản biện về những ý tưởng LỚN và Kết nối Văn hóa để giúp học sinh hình thành những kỹ năng cần thiết trong thế kỉ 21. Chương trình đưa ra đánh giá về chất lượng học tập khuyến khích học viên tự tin và thúc đẩy những suy nghĩ LỚN. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình học ngắn hạn và miễn phí cho học sinh trải nghiệm. Hãy trở lại bất cứ lúc nào và đừng do dự gọi và đăng ký chương trình của chúng tôi.

Khóa học có 6 cấp độ dành cho học sinh trình độ sơ cấp. Được thiết kế dành cho Chương trình tiểu học hứa hẹn mang đến những chủ đề vui nhộn, thú vị và giúp học sinh chuẩn bị hành trang trở thành công dân có ích cho xã hội. các hoạt động thể hiện ngôn ngữ chính trong ngữ cảnh sẽ thúc đẩy người học không chỉ hiểu mà còn nắm bắt và sử dụng nó. Ví dụ như các bài hát, câu chuyện, hoạt động dán nhãn, nội dung ngôn ngữ và các bài học giá trị. Những hoạt động này sẽ giúp học sinh phát triển những kỹ năng trong thế kỉ 21. Sau mỗi 3 bài học, chúng tôi sẽ tập trung vào việc Đánh giá học tập và tạo cơ hội cho các em tự xem xét lại quá trình học của bản thân.

Hỗ trợ bổ sung:

 • Phạm vi và trình tự học
 • Đánh giá
 • Hình ảnh tương tác, Video, bài nhạc tương tác, trò chơi học tập,…
 • Học trực tuyến trên mạng
 • Học sinh được tham gia các chương trình bổ trợ kỹ năng đúng với trình độ của mình.