Phonics program

Phonics program

Course Features

 • Thời lượng: 3 tháng
 • Loại chương trình:
 • Số học sinh: 0
 • Chứng chỉ: Không
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Số bài học: 1
 • Lượng người xem: 802
 • Điều kiện tiên quyết: Không
 • Location:
 • Độ tuổi:
 • Số lượng học sinh: 10-12 học sinh
 • Ngày khai giảng: 07/15/2017

Phonics là chương trình phát triển nền tảng ngôn ngữ tập trung vào luyện phát âm và luyện đọc.

Giới thiệu: 

Chương trình dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Các tài liệu học tập truyền tải những trang sách hữu ích bao gồm hàng loạt các môn học trên trường với các chủ đề thú vị và hấp dẫn nhằm nâng cao sự thích thú, ham đọc của học sinh cũng như kiến ​​thức học thuật. Học sinh dần dần không chỉ mở rộng vốn từ vựng của mình thông qua tiếp xúc với các từ có tần suất cao mà còn ôn tập các từ phát âm liên quan đến các chủ đề bài học.

Các khóa học và hoạt động: 

– Các chủ đề thú vị bao gồm nhiều môn học cùng các nghiên cứu xã hội, khoa học, toán học, nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, v.v.

– Các bài học được thiết kế gắn liền với các tiêu chuẩn học tập trong thế giới thực tiễn.

– Các hoạt động thú vị và hấp dẫn trước khi khép lại mỗi buổi học giúp học sinh hiểu và ghi nhớ từng bài học.