Phonics program

Phonics program

Course Features

 • Thời lượng: 3 tháng
 • Loại chương trình:
 • Số học sinh: 0
 • Chứng chỉ: Không
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Số bài học: 1
 • Lượng người xem: 446
 • Điều kiện tiên quyết: Không
 • Location:
 • Độ tuổi:
 • Số lượng học sinh: 10-12 học sinh
 • Ngày khai giảng: 07/15/2017

Chương trình luyện âm và luyện đọc
Chủ đề : Phát triển một nền tảng vững chắc: Luyện âm và luyện đọc
Phụ đề: Một đứa trẻ biết cách tách một từ thành những âm riêng biệt sẽ không những thành
công về kỹ năng đọc và viết mà còn phát triển tư duy phản biện và kỹ năng xử lý vấn đề.

Giới thiệu:
Chúng tôi tin rằng bài đọc theo trình độ là chìa khóa then chốt để tăng cường kỹ năng đọc và
phát âm cho trẻ. Chương trình luyện âm Oxford theo trình tự từng cấp độ dạy trẻ cách đọc
thông qua sử dụng cách tiếp cận luyện âm theo hệ thống. Chương trình được biên soạn cẩn
thận theo từng cấp độ .
Kết hợp với chương trình đọc điện tử eReading, chương trình đoạt được nhiều giải thưởng về
sáng tạo trong việc hướng dẫn kỹ năng đọc. Giải thưởng nổi bật là giải lựa chọn của phụ huynh
và giải lựa chọn của giáo viên. Chương trình được viết, biên tập và thiết kế nhằm mang đến cơ
hội học tập hiệu quả và đạt tiêu chuẩn. Không giống như những hệ thống cấp độ khác, thuật
toán độc quyền được sử dụng bởi eReading đảm bảo mức độ phức tạp của bài đọc gia tăng khi
học sinh hoàn thành từng cấp độ- mang đến trải nghiệm đọc đúng với nhu cầu của học viên.