highlight_off

Khóa học

Bên cạnh trọng tâm là phát triển ngôn ngữ, chương trình học của Focus Learning còn được thiết kế với mục đích truyền cảm hứng cho sự sáng tạo, khả năng tư duy ngôn ngữ và kỹ năng giải quyết vấn đề cho học viên. 

Focus Junior
(Dành cho trẻ từ 03 - 15 tuổi)
Focus Senior
Giao tiếp Anh/Trung - IELTS - Grammar
Focus Plus
Chương trình Luyện thi Phổ thông