highlight_off

Khóa học

Bên cạnh trọng tâm là phát triển ngôn ngữ, chương trình học của Focus Learning còn được thiết kế với mục đích truyền cảm hứng cho sự sáng tạo, khả năng tư duy ngôn ngữ và kỹ năng giải quyết vấn đề cho học viên. 

Tiếng Anh
(Dành cho trẻ từ 03 - 16 tuổi)
Ngoại Khoá Robotics
(Dành cho trẻ từ 08 - 16 tuổi)
Bồi Dưỡng Văn Hoá
(Dành cho trẻ từ 13 - 15 tuổi)